Agencja Reklamowa
Z Twojej perspektywy...

Jako kolejne, Badania marketingowe.

Badania marketingowe – to nowoczesne metody analiz rynku. Pozwalają na skuteczne dostosowanie oferty dla państwa klientów. Na zespół badawczy składa się grupa socjologów współpracujących z renomowanymi uczelniami wyższymi.

Współczesna gospodarka kształtowana jest przez wole konsumpcyjne klienteli. Dlatego też istotnym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa jest jak najlepsze dostosowanie swojej oferty w celu maksymalizacji zysków. Badania marketingowe stają się skutecznym sposobem poznawania profilu państwa klientów oraz dostosowanie państwa oferty.

Agencja reklamowa PD oferuje zaprojektowanie badania, jego realizację oraz przygotowanie raportu końcowego wraz z uwzględnieniem danych statystycznych. Tak kompleksowa usługa z pewnością podwyższy satysfakcję państwa klientów.

Metody i techniki badawcze:

Metody ilościowe: - badania standaryzowane, realizowane przy wykorzystaniu kwestionariuszy, pozwalają na ekstrapolację wniosków na całą populację. Badając np. próbę o liczebności 100 respondentów, jesteśmy w stanie wyciągnąć odpowiednie wnioski dla tysięcy państwa klientów, które skutecznie pozwolą dostosować państwa ofertę.

Metody: Ankiety , wywiady kwestionariuszowe,

Metody jakościowe – badania jakościowe mogą być uzupełnieniem badań ilościowych lub odrębnym zadaniem. Pozwalają dogłębnie poznać opinie państwa klientów. Pozwalają na ujawnienie ukrytych motywacji i podświadomych zachowań respondentów.

Metody: Wywiad pogłębiony, wywiad zogniskowany

Wróć

2010 © Agencja Reklamowa PD - Artur Zdziebłowski
wykonana przez Biuro Projektów Kreatywnych -